Wereldwinkels in de Regio


Wereldwinkel Zierikzee

Wereldwinkel Bergen op Zoom

Wereldwinkel Middelburg

Wereldwinkel Oostburg

wereldwinkel Serooskerke

Wereldwinkel Vlissingen

 

OVERZICHT VAN ERKENDE IMPORTEURS

Wereldwinkels kunnen inkopen bij importeurs die zijn erkend door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Deze importeurs zijn hieronder vermeld. Daarnaast kunnen Wereldwinkels producten met het Max Havelaar-keurmerk verkopen. De controle van deze producten, de betaling aan producenten en de controle van de licentiehouder is dan in handen van de Stichtinng Max Havelaar. Omdat de Landelijke Vereniging deze producten niet meer controleert, kunnen Wereldwinkels deze artikelen alleen verkopen wanneer ze voorzien zijn van het Max Havelaar-keurmerk. Dit is nu het geval met artikelen die bestaan uit, of als ingrediënt hebben: koffie, thee, cacao, honing en bananen

erkende importeurs zijn onder andere:

Bondgenoot Partner

Amandla

Kinta

Barbosa do Brasil

WisnuGone Arty

Taruna

 FairForward

Madat Nepal Handel

Fairtrade original

Tahoua

Floris

Simbólica

Kanika

sjaal met verhaal

 

Teranga

Mira International

Sarana

 
Tilingo

The Twinning Company

Mundomi 

Deze 'Lijst van erkende importeurs aan Wereldwinkels' is vastgesteld op basis van de criteria voor alternatieve handel beschreven in de nota 'Criteria voor alternatieve handel', die is vastgelegd door het Wereldwinkelcongres van november 1991.

 

Organisaties in de regio

Gemeente Goes, de enige stad in Zuid- en Noord-Beveland, vervult een centrumfunctie voor de hele regio met 100.000 inwoners. De stad biedt daarom uiteenlopende voorzieningen op de gebieden detailhandel, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

 Fair trade gemeente Goes Goes is een Fairtradegemeente. Op 26 februari 2009 maakte Jan Pronk, juryvoorzitter van de Fairtrade Gemeente campagne, bekend dat Goes en Groningen als eerste Nederlandse gemeenten de titel Fairtrade Gemeente hebben verdiend. In 2013 is de titel voor de vierde keer geprolongeerd. Goes mag zich weer een jaar lang Fairtrade Gemeente noemen.

Duurzaam Zeeland is de internetpoort  voor duurzame ontwikkeling in Zeeland. De site wijst u de weg naar informatie over bijvoorbeeld milieuvriendelijk bouwen, milieuvriendelijke(r) productiemethoden, kinderarbeid, duurzaam beleggen, groene energie en noem maar op.

Switch, centrum voor internationale samenwerking, is een provinciaal bureau dat door voorlichting en educatie werkt aan een actieve betrokkenheid van de Zeeuwse bevolking bij internationale vraagstukken.
COS Zeeland adviseert, werkt in opdracht en ontwikkelt eigen projecten over thema's als ontwikkelingssamenwerking, duurzame ontwikkeling en diversiteit.

Adavoc is een stichting die hulp biedt aan vrouwen en kinderen die weduwe of wees zijn geworden door de burgeroorlogen in Congo. De stichting is in de stad Bukavu in Congo door de lokale bevolking zelf opgezet. De leden van de stichting bekostigen uit eigen middelen de projecten van ADAVOC.

In Nederland heeft ADAVOC ook een vertegenwoordiger, dit is Blaise Safari. Blaise komt zelf ook uit Congo en woont nu met haar 3 dochters al een aantal jaren in Nederland. In Nederland organiseert zij evenementen waarvan de opbrengst ten goede komt aan ADAVOC.

Juntos Contigo 

Onyame